Karnawał

 

  • Poznanie litery „ S, s”na podstawie wiersza T. Ferenc „ O smokach”, analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania

  • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Bal karnawałowy i dziwne jajo” – rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy na temat atrakcji spotykanych na balikach

  • Słuchanie wiersza A. Frączek „ Bal przebierańców” – rozmowa na temat strojów i zabaw karnawałowych

  • Wykonanie serpentyn z papieru

  • „Na stoisku z maskami” – wprowadzenie znaku + jako dodawania, ćwiczenia w przeliczaniu

  • Zabawy w kodowanie – określanie położenia obiektu na płaszczyźnie

  • Spotkanie z policjantem – Bezpieczne ferie

  • Wyjście do biblioteki na zajęcia warsztatowe