ZIMOWE SZALEŃSTWO

 1. Zimowy Artysta- zabawa dydaktyczna , słuchanie i omówienie treści opowiadania „ Mróz na szybie” W. Dulemby.
 2. Artystą być- budowanie krótkich wypowiedzi na temat artysty i jego obrazów
 3. 4,5- Karta pracy- zapoznanie z dziełem malarskim i jego twórczą interpretacją, analiza ilustracji, wypatrywanie niepasujących szczegółów.
 4. Widok przez okno- zabawa sensoryczna pobudzająca zmysł dotyku
 5. Symbole pogodowe- zabawa dydaktyczna połączona z ćwiczeniami grafomotorycznymi.
 6. Pogodowe rytmy- zabawa matematyczna z wykorzystaniem instrumentów
 7. Ciekawostki- poszukiwanie informacji na temat ptaków i innych zwierząt pozostających w Polsce na Zimę.
 8. Ptakozwierz- zabawa językowa z wykorzystaniem nazw ptaków i zwierząt
 9. Zwierzęta Zimą- rozmowa na temat niesienia pomocy zwierzętom Zimą.
 10. Wiem, gdzie zjem- wykonanie karmnika z papieru kolorowego i rolki . Malowanie palcami.
 11. Dzwonią dzwonki sań- zabawa z kółkami origami, wysłuchanie zimowego utworu
 12. Zimowe zabawy- zabawa muzyczna z wykorzystaniem instrumentów
 13. Perkusiści- zabawa dydaktyczna
 14. Ale sannna!- inscenizacja ruchowa do utworu muzycznego
 15. Zimowe szaleństwo- wysłuchanie i omówienie wiersza A. Frączek „ Na nartach”. Nawiązanie do sportów zimowych, Podkreślenie jak ważne jest bezpieczeństwo, zapoznanie z numerem alarmowym GOPR
 16. Sport to zdrowie- układanie i odgadywanie zagadek sportowych
 17. Dłuższy niż- zabawa matematyczna, porównywanie długości różnych przedmiotów
 18. Ćwiczenia poranne codziennie, Ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery .