BABCIA I DZIADEK TO SKARB

 1. Babcie i dziadkowie – rozmowa przy ilustracji . zabawy językowe „ Dzieci wiedza lepiej”
 2. Przeliczanie elementów w zbiorach , łączenie od najmniejszego do największego
 3. Laurka dla babci i dziadka – praca plastyczno – techniczna
 4. Rodzinne skarby- co to jest? – rozmowa nt rodzinnych pamiątek. „S” jak skarb – analiza słuchowa wyrazów
 5. Wszechstronna babcia – zabawa językowa , uważne słuchanie wiersza G. Strzebońskiego „ Babcia „. Rozmowa o roli babć w życiu dzieci
 6. Muffinki dla babci – grafomotoryczne dekorowanie wzorami literopodobnymi i nalepkami
 7. Wszechstronny dziadek – zabawy dramowe , pokazywanie sposobów spędzania czasu z dziadkiem
 8. Narzędzia dziadka – zabawy badawcze z wykorzystaniem magnesu
 9. Wyznaczanie trasy do babci i dziadka na kratkowym polu zgodnie z kodem
 10. Portret babci i dziadka – praca plastyczna, wyjaśnienie pojęcia portret
 11. Spotkanie z policjantem
 12. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE , PORANNE