W karnawale

 1. Krakowiak – praca z ilustracjami, zapoznanie z historia krakowiaka, film edukacyjny na w.w. temat. Bal przebierańców – słuchanie wiersza B. Szelągowskiej. Korona – praca techniczna metodą origami . Osłuchanie z piosenką „Zimowa poleczka”
 2. Bal w Balbalonii- słuchanie wiersza W. Chotomskiej i rozmowa nt jego treści

„B” jak balon

Balonowo – kolorowo – ćwiczenia grafomotoryczne

 1. Masażyki- zabawy wyciszające przy muzyce „Medytacja Thais”
 2. Walentynki – zapoznanie z tradycją , skąd przybyła, co oznacza
 3. Rozmowa o karnawale w innych krajach np. . karnawał w Rio de Janeiro
 4. Bajeczna kreacja- praca plastyczna , zaprojektowanie stroju
 5. Okrągłe zbiory- porównanie liczebności zbiorów

Duże zero, małe zero – zab. usp. motorykę mała

Zabawa w Balonolandii- zab. matemtayczne z kostką

 1. Bal karnawałowy – praca z obrazkami; wypowiedzi na określony temat , wzbogacanie słownictwa dzieci
 2. Tłusty czwartek – zapoznanie dzieci z tradycją
 3. Ćwiczenia gimnastyczne , zabawy ruchowe, zabawy poranne, spacery
 4. Nauka tańca „ Krakowiak”