Płynie Wisła , płynie”

 1. „ Nasza Wisła” – słuchanie wiersza T. Plebańskiego , rozmowa nt utworu, nauka na pamięć
 2. Zabawy dydaktyczne – zapoznanie z herbami miast: Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk- omówienie
 3. Kraków – rozmowa kierowana , kształtowanie umiejętności odczytywania informacji z mapy . Legenda o Smoku Wawelskim
 4. Malowanie farbami smoka – zajęcia plastyczne
 5. Hejnał z wieży Mariackiej- wysłuchanie, poznanie legendy
 6. Stolica- rozmowa kierowana o Warszawie
 7. Legenda o toruńskich piernikach- przypomnienie- rozmowa kierowana o Toruniu

„ Będę jak Kopernik” – zabawa badawcza , prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków

 1. Pierniczki – ćwiczenia grafomotoryczne
 2. Gdańsk- rozmowa kierowana , przedstawienie ogólnych wiadomości o mieście , jego najważniejszych miejscach

„List w butelce”- zabawa rozwijająca twórcze myślenie

 1. Utrwalanie liczenia w zakresie 8

umiejętności kolorowania zgodnie z kodem

 1. Ćwiczenia poranne, gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe