Różne parki

 

  • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Parkowy zawrót głowy” – rozwijanie mowy, rozmowa na temat różnych rodzajów parków

  • Wykonanie biletu wstępu do dowolnie wybranego parku

  • W parku narodowym – omówienie zasad zwiedzania parków narodowych i korzystania z nich

  • Liczymy klocki – zabawy matematyczne, rozwijanie umiejętności liczenia

  • Parki miniatur – zabytki małe i duże

  • Opera w Sydney – wykonanie miniatury zabytku

  • Wędrówki między zabytkami – zabawy w kodowani, określanie kierunków i ustalenie położenia przedmiotów w stosunku do siebie

  • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas pobytu w różnego rodzaju parkach

  • Wyjazd na musical „ Piotruś Pan”

  • Zajęcia ekologiczne