PŁYNIE WISŁA PŁYNIE

 1. Nasza Wisła- słuchanie wiersza T. Plebańskiego, rozmowa nt. Treści. Pokazywanie na mapie biegu Wisły, wyjaśnienie co to jest herb i co symbolizuje
 2. Stolica- rozmowa kierowana, oglądanie ilustracji przedstawiających Warszawę, wysłuchanie Legendy o Warsie i Sawie. Pokaz Herbu Warszawy.
 3. Kraków- rozmowa, odnajdywanie, zapoznanie z ciekawymi miejscami Krakowa ( zabytki, budowle). Zapoznanie z herbem Krakowa
 4. Słuchanie legendy o Toruńskich piernikach, wskazywanie Torunia na mapie, poznanie zabytków i postaci Mikołaja Kopernika.
 5. Będę jak Kopernik- zabawa badawcza, prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków
 6. Gdańsk- rozmowa kierowana, przedstawienie ogólnych wiadomości nt. Gdańska, budowle, ciekawe miejsca
 7. Polska- stworzenie albumu o najważniejszych miastach Polski ( Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk), Wykonywanie codziennie strony do albumu, kolorowanie obrazków, stworzenie smoka metodą origami, wydzieranka z kolorowego papieru, rysowanie z wyobraźni.
 8. Słuchanie Hejnału z wieży Mariackiej
 9. Smok- ćwiczenia oddechowe
 10. Smoki i smoczki- tworzenie zbiorów, klasyfikowanie wg. Wielkości i koloru
 11. Jedziemy na wycieczkę do Gdańska- opowieść ruchowa
 12. Wspomnienia z nad morza- zabawa relaksacyjna
 13. Ćwiczenia poranne codziennie, ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, pobyt na świeżym powietrzu