SZTUKA WOKÓŁ NAS

 1. Sztuka- ćwiczenie spostrzegawczości i rundka z dokończeniem zdania „ SZTUKA TO...”
 2. Jak się czuję gdy...? zabawy dramowe, przedstawienie za pomocą mimiki, gestu jak się czujemy w różnych sytuacjach
 3. Tańcząca kropelka wody- zabawa muzyczna
 4. 4, 5 latki- ćwiczenie kreatywności, projektowanie i tworzenie własnej rzeźby i obrazu, projektowanie ogrodu na podstawie kodu, ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie instrumentów po śladzie.
 5. Tak czy nie? Aktywna ewaluacja zajęć
 6. Kolorowe kredki- zabawa orientacyjno-porządkowa
 7. Rzeźbiarstwo to ciężka praca- zabawa dydaktyczna. Wzbudzanie podziwu zawodem rzeźbiarza
 8. Zabytkowa waza- zabawy z literą W, zabawy słowne.
 9. Gdybym był/a rzeźbiarzem/ką to....- zabawy językowe, dokończenie zdania przez dzieci
 10. Co słychać na budowie? Zabawy dźwiękonaśladowcze
 11. Architektura- oglądanie albumów i książek, wyjaśnienie pojęcia „ architektura”
 12. Jak powstaje dom- historyjka obrazkowa ukazująca powstanie budowli od projektu do wykonania
 13. Klockolandia- zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków, konstruowanie wieży według projektu nauczyciela
 14. Który budynek jest najwyższy? Zabawy matematyczne, stosowanie określeń „ wysoki, wyższy, najwyższy
 15. Muzyka przyjemna dla ucha- aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem elementów metody B. Strauss
 16. Muzyk- zabawy ortofoniczne doskonalące aparat mowy oraz słuch
 17. Kto to jest? Wyjaśnienie znaczenia słów KOMPOZYTOR, DYRYGENT, ORKIESTRA
 18. Muzyczne nutki- zabawy matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania ze zwróceniem uwagi na kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 19. Panna Kreseczka- słuchanie i omówienie wiersza W. Chotomskiej na podstawie teatrzyku sylwet, pokaz dzieł malarskich.
 20. Jaka to głoska? Analiza i synteza sylabowa wyrazów, wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie.
 21. Martwa natura- praca plastyczna , malowanie farbami kompozycji przygotowanej przez nauczyciela.
 22. DZIEŃ KOBIET- SALON PIĘKNOŚCI I STREFA RELAKSU, przygotowanie niespodzianki dla dziewczynek