WIOSNO, GDZIE JESTEŚ?

  1. Wysłuchanie opowiadania „W marcu jak w garncu” M.Strzałkowskiej , rozmowa nt jego treści, wyjaśnienie przysłowia.
  2. Czego potrzebują rośliny? – burza mózgów
  3. Wiosenne kwiaty- zabawa dydaktyczna
  4. „Marzanno kim jesteś?- rozmowa o marzannie
  5. Symbole pogodowe- dopasowywanie ich do marcowej pogody
  6. Sadzenie cebulek, wysiew rzeżuchy
  7. Ćwiczenia poranne, gimnastyczne , spacery