Tak nam mija czas

 

  • Poznanie litery „p,P” analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego

  • słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „ Wiosenna wędrówka” - rozwianie mowy, zwrócenie uwagi na mijający czas i cykliczność w przyrodzie

  • „ Mój dzień” – rozmowy o upływającym czasie, podawanie przykładów tego co robi się w ciągu dnia zawsze i cyklicznie

  • „ Od zegara do zegara” – zabawy matematyczne, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, próby odczytywania godzin

  • Zachęcanie do odczytywania godzin na zegarach

  • Zakodowana przyszłość – zabawy matematyczne. Rozmowa na temat tego co to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

  • Ćwiczenia oddechowe „ Płynie czas”

  • Wehikuł czasu – praca plastyczna, rozwijanie motoryki małej

  • Zabawy przy muzyce - „ Wolno – szybko”