Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wpłacania składki na Radę Rodziców, nie tylko w kasie przedszkola, ale także przelewem na rachunek bankowy

Rada Rodziców przy Przedszkolu Wspaniałym
nr 78 0000 0000 0000 0000 0000 0000

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Przypominamy, że składki są dobrowolne i mogą być uiszczane comiesięcznie lub za kilka miesięcy z góry. Dla Państwa wygody zachęcamy do jednorazowej wpłaty za cały rok.

W razie jakichkolwiek pytań do Rady Rodziców prosimy o kontakt.