Przeznaczenie Funduszu Rodziców

O wykorzystaniu Funduszu Rodziców decyduje Rada Rodziców na podstawie wniosków i propozycji Rodziców oraz Dyrektora Przedszkola. W pierwszej kolejności środki z Funduszu Rodziców przeznaczone są na dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz dofinansowanie organizowanych w Przedszkolu wycieczek i imprez.