Po dość długich i częstych rozmowach zgodę na prowadzenie Przedszkola wyraziła pani Ewa Szwarc.

1 grudnia 1945 r. otwarto pierwsze w powojennej Oleśnicy polskie Przedszkole. Mieściło się ono przy ul. Roosewelta 10. Było to Przedszkole jedno -oddziałowe, grupa liczyła 25 dzieci.

Już we wrześniu 1946 r., z powodu fatalnych warunków lokalowych, przeniesiono Przedszkole do budynku przy ul. Kilińskiego 9, w którym funkcjonuje do dziś. Dawniej dom ten należał do sióstr zakonnych, a w czasie wojny mieścił się w nim obóz jeniecki Włochów.

W czasie roku szkolnego 1945-1946 dzieci do przedszkola zgłosiło się już tyle dzieci, że został otwarty drugi oddział.