Misja Naszego Przedszkola

01Jesteśmy nauczycielami specjalistami w wychowaniu i rozwijaniu dziecka w wieku przedszkolnym i młodszo-szkolnym. Naszym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodne z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

02Pracujemy nowymi metodami - wg prof. B Rocławskiego- wychowanie językowe i zdrowy styl życia. Przekazujemy dzieciom wiedzę o otaczającym świecie w zajęciach językowych, matematycznych, plastycznych, ruchowych, rytmicznych, technicznych, oferujemy oprócz tego języki obce, religię, tańce oraz opiekę logopedyczną.

03Naszym klientem jest dziecko i rodzice, szkoła i środowisko. Pragniemy więc, aby dziecko w naszym przedszkolu osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości rozwojowych.