Skład Rady Rodziców

Przewodniczący:
p. Anna C. z grupy Czterolatków, mama Zosi.
Główny Skarbnik:
p. Karol G. z grupy Pięciolatków, tato Artura.
Członkowie:
Pani Karolina – mama Julki; grupa Trzylatków
Pani Agnieszka – mama Norberta; grupa Trzylatkow
Pan Marcin - tata Kajtka; grupa Czterolatków
Pan Maciej - tata Alana; grupa Pięciolatków