tu jest alt obrazka

Systematycznie i celowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak szybkość, siłę, zwinność i wytrzymałość. Kształtują jednocześnie ogólną sprawność ruchową. Zajęcia gimnastyczne prowadzone w warunkach przystosowanych do tego rodzaju zajęć, rozbudzają u dziecka potrzebę ruchu i mamy nadzieję, że w przyszłości potrzebę regularnego uprawiania sportu. Wyposażenia sali gimnastycznej- drabinki, materace, piłki różnej wielkości, ławeczki itp., jest bardzo pomocne i niezbędne przy rozwijaniu i doskonaleniu zdolnosci ruchowych.. Zabawy i ćwiczenia prowadzone w sali gimnastycznej są wielka atrakcją dla dzieci, które bardzo chętnie przebierają się w stroje gimnastyczne i z radością wykonują ćwiczenia.

Jeśli u dzieci w wieku przedszkolnym rozbudzimy zamiłowanie do ruchu i sportu, to w przyszłości może ono przerodzić sie w trwałe przyzwyczajenie. Dziękujemy organowi prowadzącemu – Jednostce Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim, za tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.