Opłata za ubezpieczenie jest wnoszona jednorazowo we wrześniu. Stawka całorocznego ubezpieczenia wynosi 34,89 zł. Ubezpieczyciela wybiera Rada Rodziców. Przedszkole zawarło umowę na ubezpieczenie zbiorowe w TU Allianz.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia. Ubezpieczenie działa na terenie i poza granicami Polski i obowiązuje 24 godz.