Tu powinien być opis obrazka

Negatywne zachowania

Chcę skupić się głównie na aspekcie tych negatywnych zachowań, incydentów z udziałem dzieci i aspektu nagradzania i karania. Zasadą naszą jest aby unikać kar w stosunku do dziecka. Jednak w procesie wychowawczym nie sposób uniknąć kar, gdyż kara jest informacją o zmianie zachowania na inne. Jak więc rozwiązujemy to zagadnienie w Domku Jeżozwierza?  Przede wszystkim nie stosujemy stwierdzeń w stosunku do dziecka …"jesteś niegrzeczny".

Jak sobie radzić

W codziennej pracy, gdy dziecko się niewłaściwie zachowuje np. nie przestrzega wspólnie ustalonych zasad, dokucza kolegom czy niszczy pomoce edukacyjne nauczyciele cierpliwie upominają i wyjaśniają co źle robi i  dlaczego tak zachowywać się nie można. Jeśli kolejne upomnienia nie skutkują dziecko opuszcza zajęcia aby wyciszyć się ,dostaje szansę na przemyślenie zachowania, a wreszcie jest dłuższa rozmowa z nauczycielem, której celem jest dotarcie do przyczyn takiego zachowania. Opisane działania z powodzeniem odnoszą skutek. Jeśli negatywne zachowania są częste, pojawiają nagle w zachowaniu dziecka, które dotychczas nie przejawiało takich tendencji korzystamy z pomocy Rodziców. Wspólnie szukamy przyczyny lub planujemy działania naprawcze.

Nie niepokoimy Rodziców opowieściami o tym co należy do procesu wychowawczo-dydaktycznego, a ten nie zawsze jest łatwy – ale od tego są nauczycie aby   tak wspierać dziecko by wybrało właściwą drogę. Oczywiście dzieci „testują” nauczycieli, sprawdzają co im wolno a czego nie, sprawdzają dokąd sięga władza nauczyciela, co będzie gdy mu się przeciwstawią. Wychowanie jest procesem uspołecznienia dziecka dlatego zachowujemy rozsądek w postępowaniu z maluchem. No i konsekwencja w działaniu.

Stabilizacja

Dzieci uspokaja stabilizacja, przewidywalność następujących po sobie czynności i empatia personelu w stosunku do niego.  Zdarzają się także tzw. incydenty z udziałem dzieci ale o tych Rodzice informowani są na bieżąco. Są to zdarzenia które były niebezpieczne w skutkach dla dziecka lub jego otoczenia. Jednak zawsze umożliwiamy dziecku samodzielne rozwiązanie problemu. Bardzo pomocne  w Domku Jeżozwierza są zajęcia dobrego wychowania oraz  grupa bez przemocy. Dzięki tym zajęciom dzieci kojarzą złe zachowania i w przyszłości będą unikać ich. A co z małym recydywistą – po prostu ich nie ma. Warunek – należy poprawnie przeprowadzić dziecko przez trudny dla niego czas.