Harmonogram zapisów

od 11 do 22 maja 2015 r. - Nasze Przedszkole będzie przyjmowało wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

28 maja 2015 r. - w Naszym Przedszkolu zostanie opublikowana listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.

Nie można znaleźć pobieranego pliku. ID=11

:
:
:
: