Ponizej mozna pobnrac wzór zgody rodzica / opiekuna na udział dziecka w wycieczce.