MAJ

2 TYDZIEŃ

NUMBERS

->ELEVEN

->TWELVE

->THIRTEEN

->FOURTEEN

->FIFTEEN

PIOSENKA: Let's Count to 20 Song For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

 

3 TYDZIEŃ

MOTHER’S DAY

->MOTHER

->MAMMY

->FLOWERS

->PRESENTS

->CHOCOLATES

-> MOTHER'S DAY CARD

PIOSENKA: Happy Mother's Day

https://www.youtube.com/watch?v=OYAkwCj6qnA

 

4 TYDZIEŃ

JOBS

->TEACHER

->DOCTOR

->FARMER

->DENTIST

->CARPENTER

->PILOT

PIOSENKA: Jobs Song for Kids | What Do You Do?

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

1 TYDZIEŃ

EASTER

->BUNNY

->LAMB

->CHICK

->HEN

->BASKET

->EASTER EGG

PIOSENKA: THIS IS THE WAY THE BUNNY HOPS

This is the way the bunny hops, Hop hop hop, Hop, hop, hop

 This is the way the bunny hops

 On Easter day!

This is the way he wiggles his nose,

Wiggle. wiggle, wiggle,

Wiggle, wiggle, wiggle

This is the way the bunny wiggles his nose

 On Easter day! This is the way he flops his ears,

 Flop, flop, flop. Flop, flop, flop

This is the way he flops his ears

On Easter day! This is the way he shakes his tail,

Shake, shake, shake, Shake, shake, shake

This is the way he shakes his tail

On Easter day!

This is the way the bunny hops,

Hop hop hop, Hop, hop, hop

 This is the way the bunny hops

On Easter day! On Easter day!

  

2 TYDZIEŃ

SPRING

->GRASS

->SUN

->RAIN

->CLOUD

->BIRD

->FLOWERS

->WIND

->UMBRELLA

 

PIOSENKA: Spring - Charlie Hope

https://www.youtube.com/watch?v=chBltjHsHcs

 

3 TYDZIEŃ

OPPOSITES

->BIG

->SMALL

->SLOW

->FAST

->LOUD

->QUIET

->OPEN

 

PIOSENKA: OPEN SHUT THEM

Open shut them, open shut them.

Give a little clap, clap, clap.

Open shut them, open shut them.

Put them in your lap, lap, lap.

Big and small.

Big and small. Big and small.

Big, big, big, big. Small, small, small.

Big and small. Big and small.

Big, big, big, big. Small, small, small.

Please. No, thank you.

Please. No, thank you. Please. No, thank you.

Please, please, please, please. No, thank you.

Please. No, thank you. Please. No, thank you.

Please, please, please, please. No, thank you.

Fast and slow.

Fast and slow. Fast and slow.

Fast, fast, fast, fast. Slow, slow, slow.

Fast and slow. Fast and slow.

Fast, fast, fast, fast. Slow, slow, slow.

Loud and quiet.

Loud and quiet. Loud and quiet.

Loud, loud, loud, loud. Shh…quiet.

Loud and quiet. Loud and quiet.

Loud, loud, loud, loud. Shh…quiet.

Peek-a-boo.

Peek-a-boo. Peek-a-boo.

Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

Peek-a-boo. Peek-a-boo.

Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

 

4 TYDZIEŃ

Actions

->WALK

->WASH

->CLIMB

->SWIM

->HOP

->ROLL

 ->CLOSE

 

PIOSENKA: AROUND A CIRCLE

Jump around a circle and stop!

Touch your head 4 times!

1, 2, 3, 4!

Walk around a circle and stop!

Touch your nose 5 times!

1, 2, 3, 4, 5!

Hop around a circle and stop!

Touch your mouth 6 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6!

Skip around a circle and stop!

Touch your shoulders 7 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

Shake around a circle and stop!

Touch your arms 8 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!

Swim around a circle and stop!

Touch your back 9 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!

Fly around a circle and stop!

Touch your legs 10 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

Run around a circle!

Everybody sit down.

ZDROWY JAK RYBA

 1. Zdrowy jak ryba- burza mózgów, wyjaśnienie powiedzenia „ zdrowy jak ryba”
 2. Piramida zdrowia- zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia i kondycji fizycznej
 3. Niezdrowe czy zdrowe? Ćwiczenia w klasyfikowaniu, segregowanie produktów
 4. Koktajlowa bomba- zajęcia kulinarne, przygotowanie koktajlu owocowego i degustacja, zapoznanie z urządzeniem SOKOWIRÓWKA
 5. Co tak pachnie? Zabawa sensoryczna, stymulowanie węchu
 6. Królowa bałaganiara- słuchanie wiersza D. Gellner i jego treści. Rozmowa nt. Dbania o czystość.
 7. Zarazki precz- zabawa badawcza
 8. W gabinecie lekarskim- utrwalanie numerów alarmowych, chorobowy savoir-vivre- ustalanie zasad zachowania podczas wizyty u lekarza
 9. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 9
 10. Zdrowe zęby mam bo o nie dbam- rozmowa nt. Dbania o zęby i zabawa logopedyczna
 11. Szczepionka- słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej. Rozmowa nt. Jego treści
 12. Prawda czy fałsz- zabawa dydaktyczna utrwalająca omawianą tematykę
 13. 4, 5 latki Karty Pracy- wybranie, kolorowanie , dorysowywanie zdrowych produktów, historyjka obrazkowa- porządkowanie obrazków
 14. Ludzik zdrowia i choroby- tworzenie kolarzy z wycinków gazet
 15. Plakietka dzielnego pacjenta-rysowanie z wyobraźni, projektowanie wg. własnego pomysłu na szablonie koła
 16. Ćwiczenia poranne codziennie, ćwiczenia gimnastyczne 1 x w tygodniu, pobyt na świeżym powietrzu

 

 

 

 

SZTUKA WOKÓŁ NAS

 1. Sztuka- ćwiczenie spostrzegawczości i rundka z dokończeniem zdania „ SZTUKA TO...”
 2. Jak się czuję gdy...? zabawy dramowe, przedstawienie za pomocą mimiki, gestu jak się czujemy w różnych sytuacjach
 3. Tańcząca kropelka wody- zabawa muzyczna
 4. 4, 5 latki- ćwiczenie kreatywności, projektowanie i tworzenie własnej rzeźby i obrazu, projektowanie ogrodu na podstawie kodu, ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie instrumentów po śladzie.
 5. Tak czy nie? Aktywna ewaluacja zajęć
 6. Kolorowe kredki- zabawa orientacyjno-porządkowa
 7. Rzeźbiarstwo to ciężka praca- zabawa dydaktyczna. Wzbudzanie podziwu zawodem rzeźbiarza
 8. Zabytkowa waza- zabawy z literą W, zabawy słowne.
 9. Gdybym był/a rzeźbiarzem/ką to....- zabawy językowe, dokończenie zdania przez dzieci
 10. Co słychać na budowie? Zabawy dźwiękonaśladowcze
 11. Architektura- oglądanie albumów i książek, wyjaśnienie pojęcia „ architektura”
 12. Jak powstaje dom- historyjka obrazkowa ukazująca powstanie budowli od projektu do wykonania
 13. Klockolandia- zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków, konstruowanie wieży według projektu nauczyciela
 14. Który budynek jest najwyższy? Zabawy matematyczne, stosowanie określeń „ wysoki, wyższy, najwyższy
 15. Muzyka przyjemna dla ucha- aktywne słuchanie muzyki z wykorzystaniem elementów metody B. Strauss
 16. Muzyk- zabawy ortofoniczne doskonalące aparat mowy oraz słuch
 17. Kto to jest? Wyjaśnienie znaczenia słów KOMPOZYTOR, DYRYGENT, ORKIESTRA
 18. Muzyczne nutki- zabawy matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania ze zwróceniem uwagi na kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 19. Panna Kreseczka- słuchanie i omówienie wiersza W. Chotomskiej na podstawie teatrzyku sylwet, pokaz dzieł malarskich.
 20. Jaka to głoska? Analiza i synteza sylabowa wyrazów, wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie.
 21. Martwa natura- praca plastyczna , malowanie farbami kompozycji przygotowanej przez nauczyciela.
 22. DZIEŃ KOBIET- SALON PIĘKNOŚCI I STREFA RELAKSU, przygotowanie niespodzianki dla dziewczynek