Kraina bezpieczeństwa

 1. W krainie bezpieczeństwa- rozmowa z małpką Dobrusią. Rozumienie hasła „„BEZPIECZEŃSTWO”
 2. 4, 5 latki- karta pracy, analiza ilustracji i ocena zachowania postaci na obrazkach, wyciąganie wniosków, otaczanie czerwonymi pętlami niewłaściwego zachowania.
 3. Czarodziejski worek- zabawa dydaktyczna
 4. Ważne numery- zabawa dydaktyczna, przypomnienie ważnych numerów alarmowych
 5. Jesteśmy bezpieczni- quiz , ćwiczenia na spostrzegawczość
 6. Kodeks drogowy- rozmowa na temat doświadczeń dzieci, zapoznanie z wybranymi przepisami ruchu drogowego
 7. D jak droga- zabawy z literą D d
 8. Bezpieczny dom- zabawa dydaktyczna z odwołaniem do doświadczeń dzieci
 9. Co to za odgłosy?- ćwiczenia słuchowe, rozpoznawanie dźwięków pojazdów.
 10. Jaki to pojazd?- składanie obrazka z części
 11. Bezpieczne podróże małe i duże- słuchanie opowiadania S. Szuchowej „PRZYGODA Z MAŁPKĄ”- rozmowa na temat jego treści.
 12. Cztery- zabawy z liczbami poznanymi dotychczas iż liczbą 4
 13. Wiem jak się zachować- konkurs podsumowujący tydzień
 14. Ćwiczenia poranne, Cwiczenia gimnastyczne 1 x w tygodniu, spacery

 

Jesienne kołysanki 

 1. Spacer po lesie- zabawa logopedyczna
 2. Pracowite mieszkanki lasu- oglądanie filmu o mrówkach, słuchanie wiersza M. Konopnickiej, rozmowa o wyglądzie mrowiska i roli współpracy mrówek
 3. 4, 5 latki karty pracy- doskonalenie percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie, przeliczanie elementów.
 4. Leśni mieszkańcy- rozmowa, wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów zwierząt leśnych, ich środowiska życia oraz sposobów przetrwania zimy.
 5. Zwierzęta Zimą- zabawy matematyczne, klasyfikowanie zwierząt pod względem sposobu przetrwania Zimy.
 6. Zabawy z literą „i”- prezentacja obrazu graficznego litery „i”, wskazywanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską „i”
 7. 4,5latki- odnajdywanie na ilustracji obrazków rozpoczynających się głoską „i”, dzielenie wyrazów na sylaby, kolorowanie obrazków  
 8. Co to za zwierzę?- zabawa tematyczna rozpoznawanie zwierząt po sylwetach częściowo zakrytych
 9. Makieta lasu- praca plastyczno-techniczna w grupach
 10. Plastelinowe zwierzęta- praca plastyczno-techniczna, wykonanie zwierząt leśnych z plasteliny
 11. Sprzęt sportowy- zabawa tematyczna, poznawanie sprzętów i akcesoriów do ćwiczeń.
 12. Zasady Fair play- rozmowa i burza mózgów na temat kulturalnego i sprawiedliwego uczestniczenia w grach i zawodach sportowych
 13. Jesienna gimnastyka zwierząt- ćwiczenia gimnastyczne
 14. Ruch to zdrowie- praca z obrazkiem i na podstawie doświadczeń dzieci.
 15. Kołysanki na zimowy sen- wysłuchanie wiersza H. Łochockiej. Rozmowa nt. konieczności wysypiania się, o konsekwencjach zbyt małej ilości snu( rozdrażnienie, choroby, brak humoru, zmęczenie)
 16. 4, 5 latki-Karty pracy- rozpoznawanie zwierząt zasypiających na zimę     
 17. Spiżarnia pełna smakołyków- zabawa matematyczna, przyporządkowanie zwierzętom ich pokarmów, przeliczanie elementów. Uzupełnianie spiżarni pod dyktando nauczyciela.
 18. Ćwiczenia poranne- codziennie, gimnastyka 1x w tygodniu, spacery.                                                                        

W KORONACH DRZEW

 1. Drzewa jednosylabowe – słuchanie wiersza J. Ficowskiego oraz rozmowa nt. treści utworu. Zapoznanie z różnymi rodzajami drzew, klasyfikacja poznanych drzew na iglaste i liściaste, przeliczanie( klon, świerk, wiąz, dąb, buk, cis, grab) drzewa o nazwie wielosylabowej (brzoza, wierzba, jarząb, wiśnia, jabłoń, topola)
 2. Jak wygląda drzewo?- nazywanie poszczególnych części drzewa ( korona, gałęzie, pień, korzenie)
 3. Drzewo domem zwierząt- zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na drzewach lub w ich okolicy ( dzięcioł czarny, żmija zygzakowata, wiewiórka, jeż, jastrząb, dzik, puchacz, kruk, kowalik, wilga, pszczoła, salamandra plamista)
 4. „L” jak Lupa ćwiczenia analizy słuchowej i percepcji wzrokowej
 5. Liściaste „L”- prezentacja graficznego zapisu litery „L” oraz ” l”
 6. Ile razy zastukał dzięcioł? Zabawa słuchowa z elementem przeliczania
 7. Kasztanowe masaże- zabawy relaksacyjne, masaże z wykorzystaniem kasztanów
 8. Jesienne układanki-ćwiczenie spostrzegawczości, liczenie i odtwarzanie układu elementów
 9. BADACZE PARKU- wyjaśnienie pojęcia „BADACZ”, ustalenie listy przedmiotów potrzebnych do obserwacji parku. Wycieczka do parku- obserwacja interesujących okazów przyrody. Zabawa relaksacyjna, wsłuchiwanie się w odgłosy parku. Zabawy multisensoryczne z elementami drzewoterapii, rozpoznawanie poznanych drzew.
 10. Wykonanie grupowej mandali z darów jesieni ( liście, jarzębina)
 11. 4, 5 latki- zadania w kartach pracy- ćwiczenie spostrzegawczości, uzupełnianie zdjęć zwierząt
 12. 3 latki- malowanie jeża, domalowywanie mu kolcy
 13. NA OKO- zabawa matematyczna, szacowanie liczby przedmiotów, używanie zwrotów „WIĘCEJ”, „MNIEJ”, „TYLE SAMO”, przeliczanie
 14. Jesienne pejzaże- składanie obrazka z części/ Liściowy lisek- zabawa plastyczna
 15. Zatrzymać Jesień- wysłuchanie opowiadania pt.: „ Florentynka zatrzymuje Jesień” Katarzyny Ziemnickiej, rozmowy i zabawy z pacynką.
 16. Ćwiczenia poranne codziennie, Ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery.

JAK DOBRZE BYĆ RAZEM

 

 1. MOJE WARTOŚCI- słuchanie i rozmowa nt. wiersza M. Strzałkowskiej „ PRZYJAŹŃ, ZDROWIE,PIĘKNO, AKCEPTACJA”. Wyjaśnienie pojęcia WARTOŚCI
 2. Nasze wartości- burza mózgów, każdy podaje co jest dla niego najważniejszą wartością w życiu. Zwracanie uwagi na wartość rodziny.
 3. 4, 5 latki zadanie w kartach pracy – znajdowanie różnic, odczytywanie symboli, rysowanie własnego domu.
 4. Współpraca to przyjemność- rozmowa mająca na celu podkreślenie wartości współpracy, burza mózgów.
 5. Inny, nie znaczy gorszy- rozmowa wprowadzająca. Doprowadzamy rozmowę do wniosku, że każda osoba jest wartościowa i wymaga szacunku
 6. Jedno oko na Maroko- wysłuchanie wywiadu T. Kwaśniewskiego , wyjaśnienie trudnych słów
 7. Co to znaczy być miłym? Rozmowa o znaczeniu słowa życzliwość/ troska o siebie, innych dzielenie się..
 8. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 3+ zadanie w kartach pracy dorysowywanie kokardek na ogonie latawca
 9. Pomocna dłoń- praca plastyczna z wykorzystaniem kubeczka plastikowego, rękawiczki i słomki
 10. Przyjaźń ważna sprawa- rozmowa nt. przyjaźni, jakie cechy powinien posiadać przyjaciel, jak należy dbać o przyjaźń
 11. Drzewko przyjaźni- wspólna praca plastyczna. Odrysowywanie swojej dłoni, kolorowanie, wycinanie.
 12. Ćwiczenia poranne- codziennie, ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery