W PODRÓŻ WYRUSZAMY

 - Zabawy z Dzikiego Zachodu – zabawy sprawnościowe z elementem celowania

- Długa podróż do Ameryki- burza mózgów

- Różni mieszkańcy – poszerzanie wiedzy na temat ludzi zamieszkujących Amerykę Północną

- Hawajskie stroje – zabawa grafomotoryczna i zajęcia plastyczno – techniczne (wykonanie girlandy i spódnicy hawajskiej)

- Przez wysokie trawy – zabawa wizualizacyjna, rozwijanie wyobraźni

- Co wiemy o Afryce – poznanie fauny i flory Afryki

- Afrykańskie rytmy – odtwarzanie rytmu

- Kangury – zabawy ruchowe z elementem podskoku

- Z koalą i kangurem za pan brat – poznanie fauny i flory Australii

- Z wizytą u mieszkańców Australii – zapoznanie z mieszkańcami Australii

- Wycieczka do zoo – nauka piosenki pt. „Wesołe zoo”

- Indyjskie zapachy – zabawa sensoryczna; indyjskie przysmaki – zajęcia kulinarne

- Smakowe pomiary – zabawa dydaktyczna, porównywanie, używanie zwrotów: mniej, więcej, tyle samo

- Podwórkowe rangoli – zabawa konstrukcyjna, zagospodarowanie przestrzeni, nadanie znaczenia umieszczonym w niej przedmiotom

-Konicziła – zabawa integracyjna

- Japonia – kraj kwitnącej wiśni- słuchanie wiersza Ł. Dębskiego pt. „Japonia”, rozmowa na temat utworu, kultury japońskiej

- Japoński wachlarz – ćwiczenie spostrzegawczości

PRAWA DZIECKA

- H,h – zapoznanie z graficznym zapisem litery; wyszukiwanie wyrazów zawierających literę

- To ja – zabawa plastyczna, ćwiczenie umiejętności wyrażania swojego ja

- Okrzyki powitalne – zabawa dźwiekonasladowcza, powitania dzieci  z innych kontynentów

- DZIEŃ MAMY – czerpanie radości z wizyty mamy w przedszkolu, wzmacnianie więzi rodzinnych

- Zabawy dzieci z różnych stron świata – aktywne uczestnictwo w zabawach

- Jakie mamy prawa? – rozmowa, tworzenie kodeksu praw dziecka

- Czy tak można? – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie zachowań

- „Podajmy sobie ręce” – taniec do utworu

- Dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie dzieci z różnych stron świata

- DZIEŃ DZIECKA – gry i zabawy ruchowe, animacje, integracja z rówieśnikami

- Tajemniczy list – słuchanie listu i rozmowa na jego temat, różnice w warunkach życia dzieci na innych kontynentach

- Zabawy matematyczne – szacowanie, układanie figur geometrycznych, przeliczanie

- Praca z obrazkiem, tradycyjne domy dzieci z różnych stron świata

MAJ

2 TYDZIEŃ

NUMBERS

->ELEVEN

->TWELVE

->THIRTEEN

->FOURTEEN

->FIFTEEN

PIOSENKA: Let's Count to 20 Song For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

 

3 TYDZIEŃ

MOTHER’S DAY

->MOTHER

->MAMMY

->FLOWERS

->PRESENTS

->CHOCOLATES

-> MOTHER'S DAY CARD

PIOSENKA: Happy Mother's Day

https://www.youtube.com/watch?v=OYAkwCj6qnA

 

4 TYDZIEŃ

JOBS

->TEACHER

->DOCTOR

->FARMER

->DENTIST

->CARPENTER

->PILOT

PIOSENKA: Jobs Song for Kids | What Do You Do?

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

1 TYDZIEŃ

EASTER

->BUNNY

->LAMB

->CHICK

->HEN

->BASKET

->EASTER EGG

PIOSENKA: THIS IS THE WAY THE BUNNY HOPS

This is the way the bunny hops, Hop hop hop, Hop, hop, hop

 This is the way the bunny hops

 On Easter day!

This is the way he wiggles his nose,

Wiggle. wiggle, wiggle,

Wiggle, wiggle, wiggle

This is the way the bunny wiggles his nose

 On Easter day! This is the way he flops his ears,

 Flop, flop, flop. Flop, flop, flop

This is the way he flops his ears

On Easter day! This is the way he shakes his tail,

Shake, shake, shake, Shake, shake, shake

This is the way he shakes his tail

On Easter day!

This is the way the bunny hops,

Hop hop hop, Hop, hop, hop

 This is the way the bunny hops

On Easter day! On Easter day!

  

2 TYDZIEŃ

SPRING

->GRASS

->SUN

->RAIN

->CLOUD

->BIRD

->FLOWERS

->WIND

->UMBRELLA

 

PIOSENKA: Spring - Charlie Hope

https://www.youtube.com/watch?v=chBltjHsHcs

 

3 TYDZIEŃ

OPPOSITES

->BIG

->SMALL

->SLOW

->FAST

->LOUD

->QUIET

->OPEN

 

PIOSENKA: OPEN SHUT THEM

Open shut them, open shut them.

Give a little clap, clap, clap.

Open shut them, open shut them.

Put them in your lap, lap, lap.

Big and small.

Big and small. Big and small.

Big, big, big, big. Small, small, small.

Big and small. Big and small.

Big, big, big, big. Small, small, small.

Please. No, thank you.

Please. No, thank you. Please. No, thank you.

Please, please, please, please. No, thank you.

Please. No, thank you. Please. No, thank you.

Please, please, please, please. No, thank you.

Fast and slow.

Fast and slow. Fast and slow.

Fast, fast, fast, fast. Slow, slow, slow.

Fast and slow. Fast and slow.

Fast, fast, fast, fast. Slow, slow, slow.

Loud and quiet.

Loud and quiet. Loud and quiet.

Loud, loud, loud, loud. Shh…quiet.

Loud and quiet. Loud and quiet.

Loud, loud, loud, loud. Shh…quiet.

Peek-a-boo.

Peek-a-boo. Peek-a-boo.

Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

Peek-a-boo. Peek-a-boo.

Peek-a, peek-a, peek-a-boo!

 

4 TYDZIEŃ

Actions

->WALK

->WASH

->CLIMB

->SWIM

->HOP

->ROLL

 ->CLOSE

 

PIOSENKA: AROUND A CIRCLE

Jump around a circle and stop!

Touch your head 4 times!

1, 2, 3, 4!

Walk around a circle and stop!

Touch your nose 5 times!

1, 2, 3, 4, 5!

Hop around a circle and stop!

Touch your mouth 6 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6!

Skip around a circle and stop!

Touch your shoulders 7 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

Shake around a circle and stop!

Touch your arms 8 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!

Swim around a circle and stop!

Touch your back 9 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!

Fly around a circle and stop!

Touch your legs 10 times!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

Run around a circle!

Everybody sit down.