BABCIA I DZIADEK TO SKARB

 1. Babcie i dziadkowie – rozmowa przy ilustracji . zabawy językowe „ Dzieci wiedza lepiej”
 2. Przeliczanie elementów w zbiorach , łączenie od najmniejszego do największego
 3. Laurka dla babci i dziadka – praca plastyczno – techniczna
 4. Rodzinne skarby- co to jest? – rozmowa nt rodzinnych pamiątek. „S” jak skarb – analiza słuchowa wyrazów
 5. Wszechstronna babcia – zabawa językowa , uważne słuchanie wiersza G. Strzebońskiego „ Babcia „. Rozmowa o roli babć w życiu dzieci
 6. Muffinki dla babci – grafomotoryczne dekorowanie wzorami literopodobnymi i nalepkami
 7. Wszechstronny dziadek – zabawy dramowe , pokazywanie sposobów spędzania czasu z dziadkiem
 8. Narzędzia dziadka – zabawy badawcze z wykorzystaniem magnesu
 9. Wyznaczanie trasy do babci i dziadka na kratkowym polu zgodnie z kodem
 10. Portret babci i dziadka – praca plastyczna, wyjaśnienie pojęcia portret
 11. Spotkanie z policjantem
 12. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE , PORANNE

ZIMOWE SZALEŃSTWO

 1. Słuchanie opowiadania W.Dulemby „ Mróz na szybie” .Omówienie treści opowiadania. Cechy charakterystyczne zimy.
 2. Zapoznanie z dziełem malarskim i jego twórczą interpretacją. Analiza ilustracji i wypatrywanie niepasujących szczegółów
 3. Symbole pogodowe – rozmowa nt zjawisk pogodowych występ. zimą. Termometr – zapoznanie z różnymi rodzajami termometrów, omówienie zastosowania
 4. Praca plastyczna – „ Widok za oknem zimą”
 5. Zwierzęta zimą , rozmowa nt niesienia pomocy zwierzętom zimą . Tropy zwierząt – domino do uzupełniania
 6. Dzwonią dzwonki sań – różne rodzaje dzwonków, naśladowanie ich dźwięków, ćwiczenie spostrzegawczości
 7. Słuchanie i omówienie wiersza A.Frączek „ Na nartach” . Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych
 8. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8 . Umiejętność przeliczania w zakresie osiem liczebnikami porządkowymi
 9. Krajobraz zimowy – praca plastyczna
 10. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne, spacery

 

Świąteczny czas

1. W oczekiwaniu na choinkę - wysłuchanie opowiadania B. Ostrowickiej oraz rozmowa nt utworu

2. Wypowiedzi dzieci nt  pomocy w domu przed świętami

Zabawy sensoryczne " Co tak pachnie?"

3. Świąteczne przeliczenia- zabawy matematyczne , przeliczanie i klasyfikacja

4. Łańcuch z kół - praca plastyczno- techniczna

5. Świąteczna pomoc - rozmowa nt pomagania innym , burza mózgów

6. Pomocna dłoń - zajęcia plastyczne ,tworzenie symbolu pomagania

7. "Marzenia choinki" - analiza treści listu od choinki , rozmowa o istocie świąt ,podkreślenie wartości świąt rodzinnych

8. Pączkowa choinka - zajęcia plastyczne

9. Wigilia - wysłuchanie opowiadania W.Dulemby , rozmowa nt utworu , burza mózgów . Układanie historyjki obrazkowej według zdarzeń, opowiadanie

10. Eko - choinka - wykonanie pracy na konkurs plastyczny

11. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne, spacery, zabawy ruchowe

Kulinarne wyzwania

 1. Spotkanie z panią kucharką, rozmowa z gościem, miniwycieczka do kuchni przedszkolnej
 2. Co to za przedmiot? zabawa dydaktyczna , nazywanie przedmiotów i określanie do czego służą
 3. Spotkanie z Mikołajem- powitanie gościa piosenką i wierszem, obdarowanie własnymi pracami plastycznymi
 4. Piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci. Omówienie obecnie obowiązującej piramidy zdrowego żywienia
 5. Historyjka obrazkowa – opowiadanie porządku chronologicznego obrazków
 6. Książka kucharska – wprowadzenie do tematu zajęć. Wyjaśnienia pojęcia – przepis kulinarny. Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „ Gdzie kucharek sześć , tam nie ma co jeść”
 7. Zdrowa kanapka- wykonanie kanapek z zachowaniem kolejnych etapów
 8. Sześć kucharek- tworzenie zbioru sześcioelementowego. Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 6
 9. Praca plastyczno -techniczna „Nasze menu” ( wycinanie z gazet)
 10. Ćwiczenia poranne , gimnastyczne , spacery, zabawy ruchowe