W KORONACH DRZEW

 1. Słuchanie wiersza J. Ficowksiego „ Drzewa jednosylabowe” i rozmowa. Poznawanie drzew, klasyfikacja. Zabawy plastyczne „ Barwne korony”.
 2. Drzewo domem zwierząt – rozmowa nt zwierząt mieszkających na drzewach lub w ich okolicach. Układanka przyrodnicza.
 3. Układanie z liści wzoru litery „l”.
 4. Badacze parku – wyjaśnienie terminu badacz . Ustalenie ,co jest nam potrzebne do obserwacji parku.
 5. Jesienne zabawy – zab. sensoryczne . Zabawy matematyczne- szacowanie liczby przedmiotów.
 6. Ćwiczenia motoryki małej
 7. „Zatrzymać jesień”- wysłuchanie opowiadania pt. „ Florentynka zatrzymuje jesień” K. Ziemnickiej.
 8. plastyczna „ Stemplowane drzewo”
 9. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne , zabawy ruchowe, spacery, zabawy w ogrodzie.

Jak dobrze być razem

 1. Słuchanie wiersza M.Strzałkowskiej „ Pieśń o Ziemi” i rozmowa o wartościach. Ćw. spostrzegawczości- „ Znajdź różnice”
 2. Współpraca to przyjemność- rozmowa mająca na celu podkreślenie wartości współpracy- burza mózgów
 3. Wieża różności – zab. kreatywna w 2 zespołach
 4. Inny nie znaczy gorszy- rozmowa wprowadzająca
 5. Praca z lusterkiem „ oto ja”. Rozmowa o fragmencie utworu T. Kwaśniewskiego „ Jedno oko na Maroko”
 6. Zabawy dramowe , rozmowa „ Co to znaczy być miłym?”
 7. Zabawy z literą „e”
 8. Przyjaźń – ważna sprawa , rozmowa nt przyjaźni
 9. Zabawy z cyfrą „3”
 10. Ćwiczenia gimnastyczne- zest. w terenie, ćw. poranne , zabawy ruchowe

Zaczarowana jesień

 1. Wyjazd na wycieczkę do Żmigrodu. Warsztaty „ Cudowności krainy drzew”.
 2. Jesienne mandale – zapozn. dzieci z pojęciem mandala. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „ Zielony, żółty, rudy, brązowy”, rozmowa.
 1. Jesienne mandale – ułożenie grupowego mandala.
 2. Chętne dzieci- kolorowanie mandali.
 3. Zabawy z litera „m”.
 4. Sezonowe smaki -uważne słuchanie opowiadania „ Wiśniowa historia” I. Landam, rozmowa nt. treści opowiadania.

        Owocowa matematyka.

 1. Warzywne szaleństwo- zabawy sensoryczne, wskazywanie ich jadalnej części.

        Pary- zabawy z cyfrą 2

 1. Praca plastyczno- techniczna „ Marchewki”.
 2. Czego potrzeba roślinom?- historyjka obrazkowa , omówienie kolejności prac w ogrodzie czy sadzie
 3. Sadzenie cebulek – obserwacja długotrwała
 4. Ćwiczenia gimnastyczne

          - poranne

          - zabawy ruchowe

          - spacery, zabawy w ogrodzie

ZIEMIA NASZA PLANETA

 1. Wysłuchanie wiadomości od Ufoludków. Określenie warunków sprzyjających życiu na Ziemi.
 2. Położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.
 3. Tworzenie definicji globusa.
 4. W pradawnych czasach- rozmowa o tym, jak żyli pierwsi ludzie na Ziemi, oglądanie zdjęć, prezentacja filmu.
 5. Poznanie litery „t”.
 6. „ Jaka jest woda?” zabawa badawcza.
 7. Co zatonie? doświadczenie
 8. Poznanie cyfry „1”
 9. „ Jesteśmy Kolumbami” – uważne słuchanie tekstu i rozmowa na jego temat.
 10. Dzień Jabłka
 11. Ćwiczenia i zabawy poranne.
 12. Praca plastyczna – Czerwone jabłuszko, Błękitna planeta,
 13. „ Samolot” – składanie pojazdu z kartki
 14. „ Aby Ziemia była rajem” – burza mózgów, uświadomienie zagrożeń dla naszej planety