Muzyka jest wszędzie

 

 • Poznanie litery „ z,Z” analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Grajek” – rozwijanie mowy, poznanie instrumentów oraz muzyków na nich grających

 • Wykonanie grzechotek z metalowych puszek, granie rytmów

 • Powitanie wiosny

 • Słuchanie muzyki klasycznej

 • Ćwiczenie oddechowe „ Wrony’

 • Gdzie można spotkać muzykę – burza mózgów

 • „ która karta z dźwiękami” – zabawy matematyczne utrwalające przeliczanie i dodawanie do 8

 • Zakodowana muzyka - zabawy matematyczne

 • Spotkanie z muzyką – poznanie instrumentu „ Perkusji” z jakich elementów się składa, próby gry na instrumencie

 

Tak nam mija czas

 

 • Poznanie litery „p,P” analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego

 • słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „ Wiosenna wędrówka” - rozwianie mowy, zwrócenie uwagi na mijający czas i cykliczność w przyrodzie

 • „ Mój dzień” – rozmowy o upływającym czasie, podawanie przykładów tego co robi się w ciągu dnia zawsze i cyklicznie

 • „ Od zegara do zegara” – zabawy matematyczne, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, próby odczytywania godzin

 • Zachęcanie do odczytywania godzin na zegarach

 • Zakodowana przyszłość – zabawy matematyczne. Rozmowa na temat tego co to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

 • Ćwiczenia oddechowe „ Płynie czas”

 • Wehikuł czasu – praca plastyczna, rozwijanie motoryki małej

 • Zabawy przy muzyce - „ Wolno – szybko”

 

SŁOWNICTWO: HOUSE

- BEDROOM

-BATHROOM

-KITCHEN

-GARDEN

-LIVING ROOM

-DINING ROOM

PIOSENKA: CLEAN UP!

Clean up clean up everybody everywhere

Clean up clean up everybody do your share

Clean up clean up everybody everywhere

Clean up clean up everybody do your share

Clean up clean up everybody everywhere

Clean up clean up everybody do your share

SŁOWNICTWO: HOUSE EQUIPMENT

-CHAIR

-DESK

-BED

-CARPET

-LAMP

-TOYS

SŁOWNICTWO: EXOTIC ANIMALS

-KANGAROO

-ELEPHANT

-SNAKE

-PELICAN

-KOALA

 

PIOSENKA: The animal song

Jump jump like a kangaroo.

Jump jump like a kangaroo.

Jump jump like a kangaroo.

Let's sing the animal song.

 

Let's swing out noses like an elephant.

Swing swing, like an elephant.

Swing swing, like an elephant.

Swing swing, like an elephant.

Let's sing the animal song.

 

Let's count to ten.

One two three four five six seven eight nine ten.

One two three four five six seven eight nine ten.

 

Shake shake like a rattle snake.

Shake shake like a rattle snake.

Shake shake like a rattle snake.

Let's sing the animal song.

 

Let's fly like a pelican.

 

Fly fly like a pelican.

Fly fly like a pelican.

Fly fly like a pelican.

Let's sing the animal song.

 

Let's count.

One two three four five six seven eight nine ten.

One two three four five six seven eight nine ten.

 

Sleep sleep like a koala.

Sleep sleep like a koala.

Sleep sleep like a koala.

Let's sing the animal song.

 Wake up!

 

SŁOWNICTWO: FARM ANIMALS

-DUCK

-COW

-PIG

-BULL

-CAT

-DOG

-HORSE

 

Różne parki

 

 • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Parkowy zawrót głowy” – rozwijanie mowy, rozmowa na temat różnych rodzajów parków

 • Wykonanie biletu wstępu do dowolnie wybranego parku

 • W parku narodowym – omówienie zasad zwiedzania parków narodowych i korzystania z nich

 • Liczymy klocki – zabawy matematyczne, rozwijanie umiejętności liczenia

 • Parki miniatur – zabytki małe i duże

 • Opera w Sydney – wykonanie miniatury zabytku

 • Wędrówki między zabytkami – zabawy w kodowani, określanie kierunków i ustalenie położenia przedmiotów w stosunku do siebie

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas pobytu w różnego rodzaju parkach

 • Wyjazd na musical „ Piotruś Pan”

 • Zajęcia ekologiczne