SŁOWNICTWO: HOUSE

- BEDROOM

-BATHROOM

-KITCHEN

-GARDEN

-LIVING ROOM

-DINING ROOM

PIOSENKA: CLEAN UP!

Clean up clean up everybody everywhere

Clean up clean up everybody do your share

Clean up clean up everybody everywhere

Clean up clean up everybody do your share

Clean up clean up everybody everywhere

Clean up clean up everybody do your share

SŁOWNICTWO: HOUSE EQUIPMENT

-CHAIR

-DESK

-BED

-CARPET

-LAMP

-TOYS

SŁOWNICTWO: EXOTIC ANIMALS

-KANGAROO

-ELEPHANT

-SNAKE

-PELICAN

-KOALA

 

PIOSENKA: The animal song

Jump jump like a kangaroo.

Jump jump like a kangaroo.

Jump jump like a kangaroo.

Let's sing the animal song.

 

Let's swing out noses like an elephant.

Swing swing, like an elephant.

Swing swing, like an elephant.

Swing swing, like an elephant.

Let's sing the animal song.

 

Let's count to ten.

One two three four five six seven eight nine ten.

One two three four five six seven eight nine ten.

 

Shake shake like a rattle snake.

Shake shake like a rattle snake.

Shake shake like a rattle snake.

Let's sing the animal song.

 

Let's fly like a pelican.

 

Fly fly like a pelican.

Fly fly like a pelican.

Fly fly like a pelican.

Let's sing the animal song.

 

Let's count.

One two three four five six seven eight nine ten.

One two three four five six seven eight nine ten.

 

Sleep sleep like a koala.

Sleep sleep like a koala.

Sleep sleep like a koala.

Let's sing the animal song.

 Wake up!

 

SŁOWNICTWO: FARM ANIMALS

-DUCK

-COW

-PIG

-BULL

-CAT

-DOG

-HORSE

 

Różne parki

 

 • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Parkowy zawrót głowy” – rozwijanie mowy, rozmowa na temat różnych rodzajów parków

 • Wykonanie biletu wstępu do dowolnie wybranego parku

 • W parku narodowym – omówienie zasad zwiedzania parków narodowych i korzystania z nich

 • Liczymy klocki – zabawy matematyczne, rozwijanie umiejętności liczenia

 • Parki miniatur – zabytki małe i duże

 • Opera w Sydney – wykonanie miniatury zabytku

 • Wędrówki między zabytkami – zabawy w kodowani, określanie kierunków i ustalenie położenia przedmiotów w stosunku do siebie

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas pobytu w różnego rodzaju parkach

 • Wyjazd na musical „ Piotruś Pan”

 • Zajęcia ekologiczne

 

Zabawy na śniegu

 

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Z górki na pazurki” – rozmowa na temat zabaw na śniegu

 • Poznanie litery „w,W” – doskonalenie słuchu fonematycznego, analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania

 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej

 • Kolorowe rękawice – praca plastyczna, doskonalenie motoryki małej

 • Zimowe zdania – zabawy matematyczne, rozwiązywanie zadań tekstowych czytanych przez nauczyciela, doskonalenie przeliczania w zakresie 8

 • Słuchanie wiersza J. Korczakowskiej „ Kto chce jeździć razem ze mną” – rozmowa o różnych dyscyplinach sportowych

 • Praca plastyczna wykonana farbami akwarelowymi „ Jaki sport chciałbym- chciałabym uprawiać zimą”

 • Wypowiedzi na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

 • Dopasowywanie właściwych strojów do danych pór roku

SŁOWNICTWO:

ANIMALS

->CAT

->DOG

->COW

->FROG

->HORSE

->PIG

->DUCK

PIOSENKA: 

"Old MacDonald Had A Farm"

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a pig. E-I-E-I-O.

With an oink oink here.

And an oink oink there.

Here an oink.

There an oink.

Everywhere an oink oink.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O.

With a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a horse. E-I-E-I-O.

With a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O.

With a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a cow. E-I-E-I-O.

With a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

And on that farm he had a turkey. E-I-E-I-O.

With a gobble-gobble here,

And a gobble-gobble there,

And a moo moo here.

And a moo moo there.

And a baaa baaa here.

And a baaa baaa there.

And a neigh neigh here.

And a neigh neigh there.

And a quack quack here.

And a quack quack there.

And an oink oink here.

And an oink oink there.

Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O.

 

SŁOWNICTWO:

->bedroom

-> living room

-> dining room

-> bathroom

-> kitchen

->office

->garden

->laudry room

 

PIOSENKA: Clean Up Song

Clean up, clean up.

Everybody, let's clean up.

Clean up, clean up.

Put your things away.

(Repeat 3x)

 

 

Clean up! Clean up! Clean up!

Put your things away.

Pick up your toys.

Pick up your books.

Pick up your shoes.

Put your things away.

 

Clean up, clean up.

Everybody, let's clean up.

Clean up, clean up.

Put your things away.