Tutaj rosły paprocie

 

 • Poznanie litery „ k, K” , analiza i synteza słuchowa, próby czytania.

 • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Tymek na tropie dinozaurów” – rozmowa na temat utworu. Poznanie prawdopodobnych przyczyn wyginięcia dinozaurów

 • Wykonanie dinozaura z papieru – doskonalenie wycinania

 • Słuchanie utworu M. Terlikowskiej „ Węglowa rodzinka” – rozmowa na temat tego jakie produkty pochodzą z węgla

 • Poznanie pracy górnika na podstawie filmu edukacyjnego

 • Słuchanie opowiadania „ O czym szeptały iskierki” – rozmowa na temat tego skąd mamy węgiel. Poznanie właściwości fizycznych węgla i soli kuchennej

 • Poznanie liczby 5, przeliczanie w zakresie 5 za pomocą liczebników głównych i porządkowych

 • Zabawy w kodowanie

 • Pieczenie i lukrowanie pierników

 • Andrzejki

Znamy te baśnie

 

 • Poznanie literki „ d, D”, analiza i synteza słuchowa, próby czytania

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Baba – Jaga na basenie ” - rozmowa na temat zwyciężania dobra nad złem, dostrzeganie humoru w wysłuchanym utworze

 • Wykonanie własnych bajeczek, poznanie osób które tworzą bajki

 • Wykonanie pracy plastycznej – Księżniczka na zamku

 • Poznanie figury geometrycznej – prostokąta i jego cech charakterystycznych, rozpoznawanie poznanych figur geometrycznych

 • Wykonywanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej

 • Słuchanie baśni i bajek
 • Udział w zabawach z okazji Dnia Kredki

 • Zabawy w kodowanie

W świecie teatru

 

 • Wycieczka do manufaktury bombek w Krośnicach, poznanie etapów powstawania bombek, udział w warsztatach

 • Poznanie literki „t, T”, analiza i synteza słuchowa, próby czytania

 • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Marzenia senne” – rozmowa na temat treści utworu

 • Rozwiązywanie zagadek słownych

 • Poznanie liczby 4, przeliczanie za pomocą liczebników głównych i porządkowych

 • Rozmowa na temat teatru , jego budowy, funkcji jaka spełnia.

 • Udział w przedstawieniu „ Szewczyk Dratewka”

 • Poznanie różnych rodzajów pacynek występujących w teatrze

 • Pasowanie na przedszkola

Jesienne nastroje

 • Utrwalenie kolorów, nazw i wyglądu figur geometrycznych

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Sposób na nudę”. Burza mózgów „ Co robić podczas jesiennej szarugi”

 • Poznanie liter „ i, I”, analiza i synteza słuchowa

 • Wykonanie doświadczenia pozwalającego sprawdzić , które przedmioty pływają a które toną

 • Poznanie cyklu krążenia wody w przyrodzie

 • Poznanie i wyznaczanie części wspólnej zbiorów

 • Poznanie zjawisk atmosferycznych: deszcz, burza, ulewa. Skutków zbyt wielkich opadów deszczu lub jego braku.

 • Udział w uroczystości – Święta Niepodległości