25 listopada o godz. 09.00 dzieci z naszego przedszkola będą uczestniczyły w warsztatach pierwszej pomocy, prowadzonych przez ratowników medycznych. Zajęcia przeprowadzone zostaną we wszystkich grupach i trwać będą po ok. 45 min.

Jedną z form niesienia pomocy jest organizowana przez Fundację Praw Dziecka akcja zbierania odzieży używanej. Bardzo często pozornie stary, nieużywany i nieprzydatny przedmiot ma wielką wartość. Może on zostać ponownie wykorzystany lub przynosić zysk, który Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

Tu powinien być opis obrazka

Dzisiaj kilka zdań odnośnie interpretowania zachowania naszych dzieci w przedszkolu. Należy zacząć od tego, że powierzając nam  swoje dzieci obdarzają nas Państwo zaufaniem. My z kolei realizujemy swoje obowiązki z należytą starannością i najlepszą wiedzą. Nie może być inaczej gdyż na tym opiera się zaufanie i powodzenie procesu edukacji.

Tu powinien być opis obrazka

Przyznaję, nie jestem codziennie w przedszkolu (zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu). Zdarza się, że zapomnę, jaki numer ma utwór, którego mamy wysłuchać lub nauczyć się. Często wymyślam zadania dla przedszkolaków, które w innym przedszkolu prawdopodobnie byłyby uznane za „za trudne”. Przyznaję również, że każde dziecko z Domku Jeżozwierza  potrafi wykonać najtrudniejsze zadanie i przy okazji świetnie się bawić! Uchylę rąbka tajemnicy, co się dzieje na naszych zajęciach logopedycznych.