W tym dziale znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące zapisów dziecka do naszego przedszkola. Dostępne są tu wszystkie wymagania oraz dokumenty niezbędne do złożenia w przedszkolu.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe i kryteria gminne. Aby Komisja uwzględniła wszystkie kryteria, rodzic lub opiekun prawny powinien dołączyć do wniosku niezbędne oświadczenia.

Nasze Przedszkole nie prowadzi oddziałów integracyjnych, ale jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice bądź opiekunowie mogą się ubiegac o przyjęcie dziecka na zasadach ogólnych.

We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie dziecka podają dane dotyczące dziecka oraz dane dotyczące rodziców (opiekunów prawnych).

Rekrutacja dzieci do Naszego Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek - kartę zapisu dziecka do przedszkola oraz potrzebne oświadczenia.