Główny Skarbnik prosi o dokonanie wpłat na Fundusz Rodzicielski ze wszystkich grup najpóźniej do końca listopada.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wpłacania składki na Radę Rodziców, nie tylko w kasie przedszkola, ale także przelewem na rachunek bankowy

Rada Rodziców przy Przedszkolu Wspaniałym
nr 78 0000 0000 0000 0000 0000 0000

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Przypominamy, że składki są dobrowolne i mogą być uiszczane comiesięcznie lub za kilka miesięcy z góry. Dla Państwa wygody zachęcamy do jednorazowej wpłaty za cały rok.

W razie jakichkolwiek pytań do Rady Rodziców prosimy o kontakt.

Tu powinien być opis obrazka

Przewodnicząca Rady Rodziców zwołuje spotkanie Rady na poniedziałek, 16 grudnia, o godz. 16:00 w Przedszkolu. Podczas spotkania omówimy plan finansowy Przedszkola na rok 2016.