Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: język angielski, religia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, chórek Śpiewające Skrzaty, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

Zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  organizowane są dla wszystkich potrzebujących bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci. Godziny i formy pracy z tymi dziećmi ustala dyrektor przedszkola.